support6-compressedX

Upang lubusan po namin kayong matulungan na maibenta ang inyong mga produkto o item sa net o web, kami po ay mayroong panibagong service na itinaguyod. Tinawag po namin itong Product Support Service at ang taong tutugon sa inyo ay amin namang tinatawag na Product Support Specialists. Ang tanging layunin nito ay tulungan kayo na gawing maayos, maganda at epektibo ang inyong online seller account. Tutulungan po namin kayo sa pagbubuo ng inyong seller profile, iaayos ang lahat ng may kinalaman sa inyong account tulad ng mga litrato, telepono at address. Kasama lalo na ang mga bagay bagay na may kinalaman sa inyong item o produckto. Ang lahat ng ito ay para mapadali at mapasigla ang inyong pagbebenta.

Kung interesado ka magpadala lamang ng mensahe sa fb, email o maaari rin tumawag sa aming mga tangapan.